העולם עומד בפני משבר אקלים דרמטי. ישראל עצמה ממוקמת באחד האזורים הרגישים בעולם וחשופה להתחממות שעלולה להביא לאסון במזרח התיכון כולו. "יש לנו צרות גדולות יותר", אמרנו עד היום, אבל זו תהיה הצרה הגדולה מכולן אם לא נעשה מעשה כבר עכשיו.

המהפכה הירוקה של המחנה הדמוקרטי היא לפני הכל מהפכה מחשבתית והתנהגותית. אנחנו לא מסתפקים בצמצום הזיהום או בהפחתת גזי החממה, אנחנו מתכוונים לחולל שינוי כולל בשיח, בהתנהלות היומיומית, מהממשלה ועד לאחרון משקי הבית. זה הדיל שלנו עם הציבור.

העולם עומד בפני משבר אקלים דרמטי. ישראל עצמה ממוקמת באחד האזורים הרגישים בעולם וחשופה להתחממות שעלולה להביא לאסון במזרח התיכון כולו. "יש לנו צרות גדולות יותר", אמרנו עד היום, אבל זו תהיה הצרה הגדולה מכולן אם לא נעשה מעשה כבר עכשיו.

המהפכה הירוקה של המחנה הדמוקרטי היא לפני הכל מהפכה מחשבתית והתנהגותית. אנחנו לא מסתפקים בצמצום הזיהום או בהפחתת גזי החממה, אנחנו מתכוונים לחולל שינוי כולל בשיח, בהתנהלות היומיומית, מהממשלה ועד לאחרון משקי הבית. זה הדיל שלנו עם הציבור.